Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Tentoonstellingen

Sterven doet leven

Bijbelillustraties van Wim Johannesma

 

vensters_20181_6p_page_4_image_0001_240

Ieder brengt zijn leven door met levensgeheimen. Wim Johannesma laat door zijn beelden deze diepste oergeheimen doordringen in ons hart.  In deze tentoonstelling is het feest van Pasen het scharnierpunt. De tijd vóór Pasen is de tijd van het leven hier op aarde, een ballingsoord waar ieder van ons moet sterven. De tijd ná Pasen is de tijd van leven die ons, door soms een stervensproces van jaren, geschonken wordt. Het geheim van het hemels leven kent geen einde.

In de tentoonstelling worden illustraties van bijbelverhalen getoond: ingekleurde zwart-wit tekeningen en sculptuur.

Wim Johannesma is afkomstig uit Geleen en woont nu in Vaals. Na zijn opleiding als graficus in Aken  verbeeldde hij voor de uitgeverijen Bergmoser + Höller in Aken en Gooi & Sticht in Nederland de evangelieverhalen van het driejarige leesrooster. Hij was goed bevriend met de monnik-architect en kunstenaar Dom Hans van der Laan uit Vaals. Deze heeft grote invloed gehad op het werk van Johannesma vanuit de visie dat kunst dienstbaar is om voor alles orde te scheppen die ons naar het hogere doet verlangen.

 

Opening

De tentoonstelling wordt geopend met een modeshow in de geest van Dom Hans van der Laan. Zoals Scheppingsverhaal en Evangelie haaks staan op een zelfgenoegzame consumptiemaatschappij, zo is deze anti-modeshow gericht tegen de zelfgenoegzame tirannie van de rijke westerse modewereld. In de show gaat het om de eeuwige waardigheid van de mens in kleding te tonen. Er wordt ook religieuze kleding van Dom Hans van der Laan getoond.

 

Opening: zondag 18 maart 14.00 uur

Data: zondagen 18 en 25 maart, Goede Vrijdag 30 maart, Tweede Paasdag 2 april,                                  zondagen 8, 15 en 22 april

Tijd: 13.30-16.30 uur

Plaats: Kloosterbibliotheek Wittem

Entree: vrije gift 


 

  

Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken

Tentoonstelling in het kader van de Maand van het Katholieke Erfgoed

 

Al sinds de Middeleeuwen trekken om de zeven jaar pelgrims van heinde en verre naar Maastricht en Aken voor de Heiligdomsvaart. De Noodkist van St. Servaas is het middelpunt van de ommegangen door Maastricht die ook dit jaar weer tijdens de Heiligdomsvaart plaatsvinden. In deze noodkist bevinden zich - in kostbare Oosterse stoffen gewikkelde - relieken van de beschermheilige van Maastricht, Sint Servaas. Het Akense Marienschrein bevat textielrelieken - zoals het kleed van Maria, het lendendoek van Christus en het lijkdoek van Johannes de Doper - die verwijzen naar het leven van Christus. Pelgrims willen deze relieken zien en zo mogelijk aanraken.

Tijdens de Maand van het Katholieke Erfgoed, juni 2018, is een bijzondere tentoonstelling te zien over het tonen van deze relieken tijdens de Heiligdomsvaarten. Aan de hand van replica’s zijn de reliekschrijnen, hoogtepunten van de Middeleeuwse Maaslandse edelsmeedkunst, te bezichtigen; daarnaast wordt een indruk gegeven van de kracht die de relieken door de eeuwen heen uitoefen(d)en.

 

vensters_20181_6p_page_4_image_0002_01 vensters_20181_6p_page_4_image_0003_240_01


De tentoonstelling wordt geopend met een lezing van kunsthistoricus Fred Ahsmann. In zijn boek “Confusion and Order” (2017) verduidelijkt deze dat de beeltenissen op de noodkist van Sint-Servaas verwijzen naar het einde der tijden. Hij plaatst de kist in de oorspronkelijke opstelling, geflankeerd door portretten van zijn stichters.

 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van de Maand van het Katholieke Erfgoed. Naar aanleiding van de Maastrichtse Heiligdomsvaart 2018 is de maand gericht op het Middeleeuwse katholieke erfgoed in de Euregio met als thema De Weg naar de Hemel. Naast de tentoonstelling in Wittem zijn er nog meer tentoonstellingen in het Heuvelland. Meer informatie op: www.stichtingkatholiekerfgoed.nl

  

Opening: Pinksterzondag 20 mei 13.30 uur

Data: Pinkstermaandag 21 mei, zaterdagen 2, 9, 16, 23  en 30 juni, zondagen 3, 10, 17, 24 juni, 1 juli

Tijd: 13.30-16.30 uur

Plaats: Kloosterbibliotheek Wittem

Entree: vrije gift 


  

Afrika Anders

expositie met Afrikaanse beelden in de Kloostertuin

 

De stichting Afrika Anders is voortgekomen uit het Afrikacentrum in Cadier en Keer en brengt de Afrikaanse cultuur onder de aandacht van een breed publiek.

Met ingang van deze zomer verzorgt de stichting in de Kloostertuin een permanente expositie met Afrikaanse beelden in een grote variëteit van de kunstenaars Daina Nyakudya, Tago Tazvitya en Richard Kambuzuma uit Zimbabwe. De beelden zijn te koop bij de stichting en de opbrengst komt ten goede aan de leefgemeenschap van deze kunstenaars. Meer informatie is te vinden op www.afrika-anders.nl.

De Kloostertuin is dagelijks vrij toegankelijk.


 

18 mrt  Sterven doet leven (opening) - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
25 mrt  Sterven doet leven - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
30 mrt  Sterven doet leven - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
02 apr  Sterven doet leven - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
08 apr  Sterven doet leven - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
15 apr  Sterven doet leven - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
22 apr  Sterven doet leven - Bijbelillustraties van Wim Johannesma    
20 mei  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken (opening) - Tentoonstelling over reliekenverering    
21 mei  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
02 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
03 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
09 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
10 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
16 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
17 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
23 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
24 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
30 jun  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering    
01 jul  Heiligdomsvaarten Maastricht en Aken - Tentoonstelling over reliekenverering