Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Activiteit

NB: Deze activiteit is reeds voorbij
 

Informatieavond Adventsactie Congo

 

Klooster Wittem is als redemptoristenklooster nauw verbonden met redemptoristen elders in de wereld, zoals in Congo. Daar proberen een vijftigtal Afrikaanse redemptoristen in parochies en projecten de mensen een beter leven te geven in een land geteisterd door oorlog en corruptie. Gezien de economische en sociale toestand in Congo hebben zij voor hun sociale projecten steun nodig van anderen.

 

Een van de projecten is gericht op arme meisjes die vaak uit onwetendheid zwanger raken en dan met hun kind alleen gelaten worden. In drie parochies worden naaiateliers opgezet, zodat deze jonge, zeer kwetsbare alleenstaande moeders een vak kunnen leren en zo in hun onderhoud kunnen voorzien. We zijn blij dat dit moeder- en kindproject de steun heeft gekregen van de Adventsactie, die vervolgens rekent op steun vanuit de Nederlandse samenleving.

 

Mevrouw Lieve Droogmans, die namens de redemptoristen dit project in Congo begeleidt, is pas teruggekeerd en kan er uit de eerste hand over vertellen. Ook zal er verdere informatie over de Adventsactie worden gegeven.


datummaandag 20 november 2017 van 19:30 uur tot 21:00 uur