Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Activiteit

NB: Deze activiteit is reeds voorbij
 

Expositie - Scriptum

met werk van Hans Kuijs

 

De uit Leveroy afkomstige kunstenaar Hans Kuijs heeft al vaker geëxposeerd in de monumentale Kloosterbibliotheek. In de loop der jaren heeft hij een bijzondere affiniteit gekregen met deze historische plek. Hij voelt zich dan ook vereerd om als een historisch monumentum de laatste expositie te verzorgen die daar vanuit Klooster Wittem georganiseerd wordt. Vandaar ook de titel van deze expositie: ‘Scriptum’.

 

‘Scriptum’ - inscriptie is het achterlaten van schrift of beeld op en /of in vaste ondergrond, zoals steen, hout of papier. De kunstenaar brengt hierbij nog een drager in: de inscriptie van gebeurtenissen vastgelegd in het brein. Veel gaat er verloren in de tijd door oorlogen en geweld. 

Monumenten ooit opgericht in een cultuur ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen worden in de tijd vernietigd. Maar een inscriptie blijft altijd overeind en dat is wat er in het brein gegrift is. Daar is het terecht gekomen, ontwikkeld door de waarneming in het persoonlijke, de omgeving waarin je verblijft en de mondiale gebeurtenissen.  

Het werk wat in deze expositie getoond wordt, is de afspiegeling van zo'n inscriptie. Dat zal ook te zijner tijd geheel of gedeeltelijk verdwijnen; alleen over datgene wat in het brein gekerfd staat, zullen wij zeggenschap blijven houden - terwijl je daar ook al vraagtekens bij kunt stellen. 

  

Tijdens de Kunstroute Gulpen-Wittem in het Pinksterweekeinde (8, 9 en 10 juni)  van 11.00 tot 17.00 uur worden ook beelden geëxposeerd in de gang bij de Gerarduszaal.


datumzondag 30 juni 2019 van 13:30 uur tot 16:30 uur
 

vrije gift