Gerardus Magazine 2018-1

2018-1

GEDICHT

God, en dat omvat alles

Het goede roept verwondering op.
Het kwade roept verwondering op.
De aarde roept verwondering op.
De kosmos roept verwondering op.
Een miertje roept verwondering op.
Jij roept verwondering op.
Ik roep verwondering op.

 

Er is niets zonder verwondering.
Alles is doortrokken van verwondering.
Bij het goede is er positieve verwondering.
Bij het kwade is er negatieve verwondering.
Soms zijn er flitsen van het samengaan
Van positieve en negatieve verwondering.
De positieve verwondering blijkt sterker
Dan de negatieve verwondering.

 

Etty Hillesum schrijft te midden van het
Joodse oorlogsleed: Het moeilijke is, zodra
ik me bereid toonde het te dragen, altijd weer
veranderd in iets moois, en het mooie en grote
was vaak nog moeilijker te dragen dan het lijden
omdat het zo overweldigend was.

 

Wie is die onaantastbare Verwondering?
Etty zegt daarover: God, en dat omvat alles.
De Week van gebed voor de eenheid van de christenen is van 21 t/m 28 januari 2018.


Doe mee.

Welkom om mee te bidden en te vieren:
• Woensdag 24 januari 2018, 19.30 u in de Snt- Jozef-Colomakerk te Mechelen (B)
• Weekend 27/28 januari in Wittem: kanselruil met de Protestantse Kerk Maas-Heuvelland (zie blz 23)

Frans Boddeke CSsR