Gerardus Magazine 2018-3

2018-3

Uit de boekenwinkel

Zeg maar ja tegen het leven

Heilige onrust

Frits de Lange - Prijs: € 17,99

 

Op 1 februari jl. organiseerde de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een pelgrimstocht van Wittem naar Noorbeek, waar de feestdag van de H. Brigida gevierd werd. Om 7.00 uur ’s ochtends stonden bijna 100 pelgrims in de kapel om deze 14 km lange tocht mee te lopen. Ziehier het succes van pelgrimeren in de 21e eeuw.

Frits de Lange – op zoek naar de kern van de joods-christelijke traditie – begint die zoektocht bij de ervaringen van hedendaagse pelgrims. Hij sluit aan bij de kerkvader Augustinus, die als eerste theoloog het pelgrimeren als beeld koos van het menselijk bestaan en zijn leven kenschetste als ‘heilige onrust’: ‘rusteloos is mijn hart totdat het rust vindt in U’. Daarmee vertolkte hij een gevoel dat veel hedendaagse pelgrims op weg zet naar Santiago, Rome of welk ander pelgrimsoord dan ook. Of we nu letterlijk op weg gaan of niet, maakt geen verschil: een mens kan ook op weg gaan zonder één stap buiten de deur te zetten, d.w.z. innerlijk op weg gaan. Wat al deze pelgrims verbindt, is het besef dat er iets groter of sterker is dan henzelf, iets dat hen in beweging zet. Niet het áánkomen is het belangrijkste, maar de tocht zelf is het doel. ‘De moderne pelgrim laat zich onderweg iets overkomen’ (blz. 119). Daarop baseert Frits de Lange een ‘theologie van het verlangen’, ook zonder dat we een helder beeld hebben van God en de garantie van een hemels hiernamaals. Geloof is het verlangen naar een ander, beter, voller en echter leven. Onrust die gevoed wordt door de hoop dat het morgen beter zal gaan, soms tegen beter weten in. Pelgrimeren is ook afscheid nemen van dikdoenerij, pelgrimeren is ‘met aandacht’ leven, bevrijd van de idee dat je jezelf moet bewijzen en verbeteren; dat je nuttig moet zijn. Daarom is geloof ook een JA zeggen tegen het leven, ja tegen de heilige onrust, tegen het verlangen naar een ander, voller, echter leven, naar een mooiere wereld voor iedereen. Zo’n heilige onrust wens ik mezelf en iedereen toe, mét of zónder wandelschoenen.

 


 

Nog twee boekentips van Gerard(us)

 

Gerard Prickaerts van Kloosterboekwinkel Wittem geeft u enkele tips. De drie op deze pagina genoemde boeken kunt u telefonisch of via internet bestellen en worden gratis thuisbezorgd. Koop uw boeken bij Gerard, dus!

 

Een omweg waard

Een lees- en kijkgids langs kunstwerken - Annemiek Punt, Marinus van den Berg - Prijs: € 17,99

 

Dit boek is het nieuwste gezamenlijk project van Marinus van den Berg en glaskunstenares Annemiek Punt. De auteur bezocht twaalf glaskunstwerken die verspreid over Nederland te zien zijn in kerken, maar ook bijvoorbeeld in een waterschapskantoor. Centraal staat de ervaring en de beleving van de kunstwerken.
In proza en poëzie doet Marinus van den Berg ook verslag van zijn ontmoetingen met mensen die een band met de werken hebben. De teksten bij de kleurillustraties nodigen de lezer ook uit voor een innerlijke reis, die inspireert en troost geeft. 

 

Kloostermensen

Interviews met de generatie van nu over hun idealen en hun dagelijks leven - Leo Fijen en Thomas Quartier - Prijs: € 18,95


Onder het motto ‘religieus leven is niet wat je doet, maar wie je bent’, worden in dit pas verschenen boek de verhalen verteld van meer dan 20 broeders en zusters van 14 verschillende ordes en congregaties. De kracht zit o.a. in de diversiteit van de geïnterviewden: jong en oud, actief en contemplatief, abten en abdissen, novicen en postulanten. Zij vertellen over hun eigen zoektocht, maar geven daarmee ook handreikingen voor iedereen die openstaat voor de diepere, religieuze lagen in zijn/haar leven. Want voor ieder van ons geldt: ‘Leven is niet wat je doet, maar wie je bent.'

Nan Paffen