Gerardus Magazine 2018-3

2018-3

Over Clemens gesproken

Stadsapostel komt opnieuw tot leven

‘I HAVE A DREAM’, ZEI MARTIN LUTHER KING.

‘Ik heb een droom’, zei Guido Moons, redemptorist te Gent. Een droom dat redemptoristen en leken, gehuwden en ongehuwden, mensen met een beperking en mensen met ‘een hoek af’ samen leven en wonen in een huis waar plaats is voor iedereen. Zó droomde ook de Effatagemeenschap over een nieuwe thuis en een nieuwe kerk.


SAMEN KUN JE MEER

In de kronieken van oktober 2006 lezen we: ‘Het bestuur van de Clemensprovincie houdt brainstorming over de mogelijkheid van een nieuw pastoraal project in Gent’. Er worden criteria opgesteld voor een communiteit en leken die samen een dragende gemeenschap zullen vormen vanuit de spiritualiteit van de redemptoristen. Een modern begijnhof met een vieringsruimte. In juli 2007 herschrijft Effata zijn missietekst, opdat mensen van buitenaf beter begrijpen waar de gemeenschap voor staat. Dit zal belangrijk zijn wanneer men vanuit de congregatie moet beslissen of de Effatagemeenschap een volwaardige partner kan worden in dit project.


DURVEN BESLISSEN

We schrijven oktober 2007. De kogel is door de kerk, de werkschoenen staan klaar. Het kapittel van de redemptoristen heeft met overgrote meerderheid een zeer moedige beslissing genomen. Het nieuwe project in Gent gaat door. De Effatagemeenschap begint nu samen met de redemptoristen een periode van scouting. In april 2008 stellen Guido en Walter Van Wouwe – die ondertussen projectmanager van het project is – het volledige project voor aan de grote Effatagroep. Vanaf september starten vijf adviesgroepen die de inhoud van het project zullen bestuderen.


SYMBOLEN SPREKEN

We schrijven juni 2008. Effata viert zijn ontmoetingsdag. De droom begint stilaan vorm te krijgen. Om dit niet te vergeten, krijgen alle aanwezigen naar goede gewoonte een aandenken. Een stoeltje met vier poten: een symbool voor het project dat echt zal van start gaan.

We stellen echter in september 2009 vast, dat door verschillende omstandigheden het project vertraging heeft opgelopen. Maar redemptoristen en de Effatagemeenschap komen toch samen om na te denken over gemeenschaps- en geloofsvorming, jongerenwerking en missie en visie van het project.

In februari 2010 is alles nog in volle verandering. Kortdaarna worden stappen gezet naar de stedenbouwkundige vergunning en naar het akkoord van de redemptoristen. In oktober wordt het project door hen unaniem goedgekeurd. Het klooster in de Voskenslaan wordt afgebroken, de oude kerk blijft bestaan.


HET ERGSTE WAT KON GEBEUREN, IS GEBEURD 

Het is 20 november 2014. Pater Guido is aanwezig op één van de vele vergaderingen met het architectenbureau. Hij wordt getroffen door een hartfalen en sterft ter plaatse. Iedereen blijft verweesd achter en vraagt zich af hoe het verder moet. Zal de droom van Guido verdergezet worden? Er wordt even rust genomen door alle partijen. Maar al snel daarna geeft het provinciaal bestuur te kennen dat het project in zijn geheel zal verder gaan zoals het voorzien was. Opnieuw een heel moedige beslissing en een herverdelen van de taken.


VERTROUWEN

De graafwerkzaamheden beginnen in de lente van 2015. Het project bevat drie onderdelen: een vieringsen vormingscentrum, een gebouw met ateliers om te verhuren en een nieuwe vorm van woongemeenschap. En: er moet nagedacht worden over een naam. Waar is de link tussen redemptoristen, Effatagemeenschap en de stad Gent? Uiteindelijk wordt de ‘Clemenspoort’ geboren, genoemd naar Clemens Maria Hofbauer, de stadsapostel van Wenen. Hij wordt de ‘Bron’ figuur. De ‘poort’ verwijst naar de vele poorten die in de stad Gent te vinden zijn en die toegang geeft tot de kerk van morgen. Er in het logo komt als ondertitel: vieren – vernieuwen – verbinden’.

In oktober 2016 is er een grote kick-off waarbij vrijwilligers warm worden gemaakt om hun steentje aan het project bij te dragen.

Op Palmzondag 2017 gaat de eerste Effataviering door in de vieringsruimte ‘de Parel’, gelegen in het hart van het gebouwencomplex. Ondertussen vestigen redemptoristen, geassocieerden, sympathisanten en mensen met een beperking zich in het nieuwe Clemenshuis. In september 2017 volgt dan de officiële opening. De droom is waar gemaakt en mag nu verder groeien.

Bernadette Van Laere