Gerardus Magazine 2018-3

2018-3

Ten slotte

Wittem

VIERINGEN IN WITTEM

Zaterdags: Zaterdag 19.00 uur: Kringviering van Woord en Gebed

Zondags: Eucharistievieringen om 09.00 uur, 11.00 uur en 18.00 uur

Door de week:

08.00 uur: Morgengebed; op dinsdag en donderdag gevolgd door een eucharistieviering.

12.00 uur op elke donderdag: Rozenkransgebed voor de vrede

18.00 uur: Vespervering

Kerk en kapellen zijn elke dag open van 08.00 uur tot na de laatste viering (door de week: 18.15 uur).

Misintenties (door de week € 10,- en in het weekend € 25,-) kunt u opgeven bij de kloosterreceptie; liefst per email (info@ kloosterwittem.nl) of via tel.nr. 0031 (0)43 450 1741.


Sacramentsprocessie: zondag 27 mei

Op de zondag na Pinksteren is in Wittem steeds de sacramentsprocessie (‘Bronk’). Iedereen, niet alleen parochianen, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Op deze zondag, 27 mei 2018, zijn de aanvangstijden van de vieringen aangepast. Om 10.00 uur start de sacramentsprocessie met een viering in de kloostertuin. O.a. fanfare en schutterij begeleiden de Bronk tijdens een korte tocht door de parochie, het dorp Partij. Daarop aansluitend (plm. 12.00 uur) is daar de dorpsbrunch. I.v.m. de Bronk begint de 2e zondagochtendviering pas om 11.30 uur.


Zaterdag 19 mei: Pinksterlezing ‘zielen winnen’

In zijn boek ’Zielen winnen’ gaat de leken-dominicaan Erik Borgman op zoek naar de ‘kerk buiten de gebaande paden’ en maakt daartoe een verrassende reis door zijn eigen leven. Hij poetst het stof af van het christelijk geloof en laat het opnieuw leven. Op de jaarlijkse Pinksterlezing vertelt hij erover: zaterdag 19 mei, 14.00 uur. Entree: € 10,- (incl koffie/thee). Vooraf opgeven via info@kloosterwittem.nl of bij de receptie (0031-43-4501741).