Gerardus Magazine 2018-3

2018-3

Achterzijde

De Wandelaar

Twee vermoeide mannen gaan traag over een zanderige weg die voert naar een vaag dorpje in de verte. Een man van rond de dertig haalt hen in. De drie groeten elkaar en de twee vermoeide mannen merken op: ‘U straalt levenslust uit! Wat loopt u kwiek!’

 

De man van rond dertig voegt zich bij hen. Hij zegt niet dat hij pas geleden zwaar mishandeld is, dat hij vermoord is aan een ruwhouten paal en neergelegd was in een graf. Hij vraagt hun wel of ze een zekere Jezus uit Nazaret kennen. ‘Nou en of! Wie niet? Maar die Jezus is dood, gestorven door harde hand. Veel moois ging verloren. Triest, heel triest.’

 

De man van rond de dertig verwijdert zich, is nu eens hier, dan weer daar, spreekt de mensen toe met een blijmoedig woord, geniet hun gastvrijheid, breekt, aanliggend in hun gezelschap, het brood, heft de drinkbeker en verdwijnt weer; niemand weet waarheen. ‘Zag je wat Hij deed?’ fluistert men elkaar verwonderd toe.

 

Later onderweg zeggen de twee vermoeide mannen: ‘Wie was hij toch? Voelbaar was een soort knipperrelatie met de Heer. Hij was er en Hij was er niet. Ervoeren we zijn liefde dan niet? Ja. Hij heeft ons goed gedaan.’

 

De twee nochtans opgebeurde mannen bereiken het vage dorpje. Aan het einde van de zanderige weg zit een haveloze man van rond de dertig. Ze geven de stakker wat muntjes. De haveloze man stopt hen een briefje toe. Ze lezen nieuwsgierig: Overal te ervaren is Hij. Steeds weer licht Hij op. Ondenkbaar is dat Hij is heengegaan. Hoe zou het Goede kunnen verdwijnen? Hij is weg en niet. Ja, Hij Is. Geloof. En doe Hem voort.

 

Vrij naar Emmaüsgangers; Lucas 24: 11-35
Sterven doet leven


Wim Johannesma (Vaals) is bekend van de illustraties op de voormalige zondagse liturgieboekjes van Gooi &
Sticht. Deze en andere tekeningen en beeldhouwwerk zijn nog te zien in de Wittemse kloosterbibliotheek op
de zondagen 8, 15 en 22 april tussen 13.30 en 16.30 uur (toegang vrije gave). 
Gedurende de hele zomer zijn er wisseltentoonstellingen en culturele evenementen in dit imposante kroonjuweel van Klooster Wittem.
Zie voor het programma: www.kloosterwittem.nl


Frans Boddeke C.Ss.R.