Gerardus Magazine 2018-2

2018-2

Van de redactie

Vasten of Veertigdagentijd?

Dit Gerardus Magazine valt bij u in de bus midden in de Veertigdagentijd. ‘Vastentijd’, zeiden we vroeger, toen die periode nog aan strenge regels van vasten en onthouding gebonden was. Maar de term ‘vasten’ is weer aan het terugkomen. Misschien hebben de moslims met hun Ramadam ons aan het denken gezet en is er een herwaardering op gang gekomen voor het letterlijke vasten. Overgewicht is een van de kwalen die de volksgezondheid bedreigen. Minder eten en drinken is niet alleen goed voor ons lichamelijk welzijn. Ook voor ons milieu en het behoud van de aarde zou het goed zijn dat er minder vlees en andere consumptiegoederen worden geproduceerd. Het is vooral paus Franciscus die ons daarop wijst, vooral in zijn baanbrekende encycliek Laudato si’ (‘Wees geprezen’, de beginwoorden van het Zonnelied van St.-Franciscus). Daarom prijkt onze paus op de voorkant van deze aflevering. En Guus Prevoo laat in zijn serie over ‘duurzaamheid’ uitvoerig kardinaal Turkson aan het woord, die het document van de paus samenvat in zeven C’s, zeven vuistregels.


We hopen dat ook de andere artikelen stof tot bezinning geven in deze voorbereidingstijd op Pasen. En Pasen zelf vieren we in Wittem met een bijzondere doop in de paaswake. Een gebeuren waar de ouders de heilige Gerardus erg dankbaar voor zijn. Nieuwsgierig geworden? Lees de brief van de vader van Sam. U bent trouwens welkom om die doop mee te vieren!


Niet alle artikelen staan in het teken van Vasten en Pasen, maar we hopen dat wij met deze aflevering u weer een mooi boeket kunnen aanbieden aan gevarieerde en kleurrijke bijdragen die u helpen hoopvol toe te leven naar Pasen en de lente!


Een of twee weken na dit feest hopen we weer bij u terug te zijn.

Henk Erinkveld C.Ss.R.