Gerardus Magazine 2018-1

2018-1

VAN DE REDACTIE

Een rode draad in een veelkleurig weefsel

Het jaar 2018 is al enkele weken oud. De kernredactie, Marije Bijleveld, Marianne Debets en ondergetekende, wil u alsnog alle goeds en zegen toewensen voor een hoopvol Nieuw Jaar! Behalve een nieuw kleurtje zult u in ons blad nog een paar veranderingen merken. We hebben enkele geassocieerde leden van de redemptoristen gevraagd om de coördinatie op zich te nemen van een paar nieuwe rubrieken:
• ‘Duurzaamheid’ zal een belangrijke rode draad zijn in deze jaargang, geïnspireerd door paus Franciscus. Guus Prevoo zal over dat belangrijke thema een serie artikelen schrijven of anderen vragen daarover een bijdrage te leveren.
• Na een jaar in Albanië te zijn geweest, reizen wij dit jaar door naar Indonesië, waar 60 jaar geleden Duitse redemptoristen een missie zijn begonnen en nu een groot aantal jonge Indonesische medebroeders hun werk voortzetten. Jelle Wind, wonend en werkend in Wittem, is onze reisleider.
• Na een serie over en naar aanleiding van de redemptoristenheilige Gerardus, is nu de H. Clemens Maria Hofbauer uitgangspunt van een serie artikelen onder coördinatie van Marianne Debets; naast redactielid is zij ook geassocieerd lid van de redemptoristen.
• De bijbel blijft een belangrijke plaats innemen in ons blad. Vorig jaar was Jacqueline Huizinga de gewaardeerde schrijfster van beschouwingen over parabels. Zo’n stevige klus kan ze dit jaar niet op zich nemen. Een aantal bijbelkenners zullen genezingsverhalen in de bijbel belichten.
• Veel waardering horen we over de bijdragen van Harrie Brouwers, Marinus van den Berg en het dichtersduo Frans Boddeke en Ine Verhoeven. We zijn blij dat ze ook dit jaar van de partij zijn. Mijn beide collega’s in de redactie blijven hun ‘kijk op kunst’ geven. Jelle Wind heeft ons weer puzzels bezorgd, en we doen een beroep op enkele anderen om een boek aan te bevelen of ‘mensen met passie voor mensen’ aan ons voor te stellen. Kortom: in acht veelkleurige afleveringen bieden wij u veel inspiratie om met goede moed als pelgrim door het jaar 2018 te trekken! <pAls alles volgens planning verloopt valt er een Gerardus Magazine bij u in de bus om en nabij 19 januari, 2 maart, 10 april, 25 mei, 6 juli, 7 september, 2 oktober en 30 november 2018.


Het magazine GERARDUS is genoemd naar de Italiaanse broeder-redemptorist Gerardus Majella (1726-1755) die in zijn korte leven zoveel betekende voor de armen in zijn omgeving, dat hij bij zijn dood al als heilige werd beschouwd. De kerk heeft dat in 1904 door een heiligverklaring bevestigd.

Dit blad is een uitgave van het redemptoristenklooster Wittem, pelgrimsoord van Sint Gerardus, en begon in 1920 als contactblad voor zijn vereerders. Het richt zich nu op ‘pelgrims op hun levensweg’ op zoek naar bezieling en levensoriëntatie.

Contact: Wittemer Allee 32, NL 6286 AB Wittem,
Tel +31 43 4501741, gerardusmagazine@kloosterwittem.nl
Redactie: pater Henk Erinkveld CSsR (hoofdredacteur), mevr. Marije Bijleveld(redactiesecretaris) en mevr. Marianne Debets.
Vormgeving: Studiostraid (www.studiostraid.be)
Druk: Onlineprinters.nl

Abonnement 2018 voor Nederland: 14,50 euro. Wacht met betalen tot u een acceptgiro ontvangt. Voor Vlaanderen: stort 14,50 euro op BE33 0631 6555 1046 Gerardusmagazine, 3800 Sint-Truiden met als mededeling: abonnement 2018.

Henk Erinkveld CSsR, Hoofdredacteur