Gerardus Magazine 2018-4

2018-4

Van de redactie

Grenzen overschreiden

De foto op de voorkant is genomen bij de abdij Achelse Kluis, tussen Achel (B) en Valkenswaard (NL). Nu is het een vredig plekje, maar een eeuw geleden was deze straat afgesloten met de ‘dodendraad’, prikkeldraad onder hoogspanning, om de vele vluchtelingen uit België tijdens de Eerste Wereldoorlog, de ‘Groote Oorlog’, tegen te houden. We hebben ook gedacht aan een foto van de Berlijnse Muur, ook zo’n plek die ons eraan herinnert dat nog niet zo lang geleden, niet ver van huis, open grenzen lang niet vanzelfsprekend waren. Nu gaan we zonder nadenken de grens over om als vakantieganger te genieten van zonnige stranden, mooie steden en boeiende landschappen.


Maar ís dat wel zo, dat we met het grootste gemak ‘grenzen overschrijden’? Zowel het eerste als het laatste artikel in dit blad roepen die vraag op. Zelfs voor Jezus was het niet vanzelfsprekend om grenzen te overschrijden. Wel in letterlijke zin: als Jood was het gemakkelijk om het ‘grensgebied van Tyrus en Sídon’ binnen te gaan. Maar om ook de grens over te steken van je eigen cultuur, godsdienst en denkpatroon, is niet eenvoudig. In het evangelieverhaal dat Eric Corsius bespreekt, krijgt Jezus wat dat betreft de les geleerd van een vrouw ‘van over de grens’.

Het laatste verhaal is een eerbetoon aan een Vlaamse redemptorist bij gelegenheid van zijn 150e sterfdag. Pater Achiel De Laere stak de grens over van zijn eigen vertrouwde godsdienstbeleving, omdat hij zag dat Oekraïense emigranten in Canada ‘thuisloos’ waren geraakt. Hij leerde hun taal en hun oosterse Byzantijnse liturgie om hen pastoraal nabij te zijn. Dankzij deze grensoverschrijding zijn er nu redemptoristen van zowel de Latijnse als Oosterse ritus.


Daarmee heb ik twee artikelen bij u geïntroduceerd van een hopelijk weer aantrekkelijk nummer. We steken weer de grens over naar Indonesië; en de H. Clemens Maria Hofbauer is vaak letterlijk en figuurlijk grenzen overgestoken. De persoon en de inspiratie van deze ‘tweede stichter van de redemptoristen’ is een rode draad door deze jaargang. Evenals het thema ‘duurzaamheid’; Maria Mobers vertelt hoe ze als kind al geleerd heeft duurzaam om te gaan met de goederen der aarde.


We hopen dat u deze uitgave van Gerardus Magazine met plezier leest. Volgens ons schema moet er rond 6 juli een volgend Gerardus Magazine in uw brievenbus vallen. Tot dan!

p. Henk Erinkveld C.Ss.R.