Gerardus Magazine 2018-4

2018-4

Ten slotte

Berichten

VIERINGEN IN WITTEM

Zaterdags: Zaterdag 19.00 uur: Kringviering van Woord en Gebed

Zondags: Eucharistievieringen om 09.00 uur, 11.00 uur en 18.00 uur

Door de week:

08.00 uur: Morgengebed; op dinsdag en donderdag gevolgd door een eucharistieviering.

12.00 uur op elke donderdag: Rozenkransgebed voor de vrede

18.00 uur: Vespervering

Kerk en kapellen zijn elke dag open van 08.00 uur tot na de laatste viering (door de week: 18.15 uur).

Misintenties (door de week € 10,- en in het weekend € 25,-) kunt u opgeven bij de kloosterreceptie; liefst per email (info@ kloosterwittem.nl) of via tel.nr. 0031 (0)43 450 1741.
JAARFEEST EN KAARSENACTIE O.L.VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND


• Op woensdag 27 juni is er vanuit de kerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Kunrade/Voerendaal een vroege ochtendwandeling (start: 07.00 uur!) door het Heuvelland naar Wittem, waar deze beroemde icoon een ereplaats heeft. De pelgrims komen daar na 14 km wandelen op tijd aan voor de eucharistieviering van 11.00 uur bij gelegenheid van het jaarfeest van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Om aan de wandeling mee te doen is het voldoende om op tijd in Kunrade te zijn. ’s Middags kunt u mee terugwandelen of de bus nemen.


• In de week rond dit feest is er een Maria-octaaf. In de weekendvieringen van 23/24 juni en 30 juni/1 juli en de vespervieringen van 18.00 uur van 25 t/m 29 juni worden honderden noveenkaarsen aangestoken. Dat doen we namens mensen uit Nederland en Vlaanderen die daar om gevraagd hebben.


U kunt 5 euro of meer storten op een van de op blz 2 genoemde banknummers, onder vermelding van ‘een kaars voor Maria
voor…’. Wij steken dan voor uw intentie een kaars aan die negen dagen lang blijft branden. U steunt daarmee ook Klooster Wittem.
EEN DANK-JE-WEL UIT ALBANIË


Pater Andrzej Michon vertelde ons in elk nummer van de vorige jaargang over de redemptoristen in Albanië en vooral over het Petrus Donderscentrum dat ze hebben opgericht voor verwaarloosde gehandicapte jongeren. Ondertussen kwamen dat jaar in totaal € 11.829 aan giften van u binnen.

Pater Michon schrijft: “Heel hartelijk dank voor uw gebed en uw grote steun. We zijn blij dat we elkaar hebben leren kennen en dat u met interesse ons werk hebt gevolgd. Ons centrum groeit nog steeds en we hebben nu 15 jongeren die bij ons ingeschreven staan. We werken samen met professionele hulpverleners en ook in oecumenisch verband met orthodoxen en protestanten. Met Pasen hebben we een feestelijk diner met ze georganiseerd, waar ook onze bisschop en zelfs de president van Albanië bij aanwezig was. We zijn vol plannen om ons Petrus Donderscentrum verder uit te bouwen. Nogmaals onze grote dank!”Sleutel naar de hemel


Een bijzondere expositie in de Wittemse Kloosterbibliotheek over Sint Servaas, de Noodkist en andere tradities n.a.v. de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart; open in de weekends van 3, 10, 17, 24 juni en 1 juli, steeds van 13.30 tot 16.30 uur.


De Heiligdomsvaart zelf bestaat uit een Plechtige Ommegang door de straten van Maastricht op de zondagen 27 mei en 3 juni.


Meer informatie over de Heiligdomsvaart: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl. En over de vele lezingen
en exposities over pelgrimages, processies en bedevaarten:
www.stichtingkatholiekerfgoed.nl.