Gerardus Magazine 2018-5

2018-5

Van de redactie

Een spannende zomer in Wittem...

De ‘Gerardusklok’ van Klooster Wittem, uitgever van dit magazine, staat niet zo vaak op de voorkant. Dit keer wel, om twee redenen. Op de eerste plaats nodigen wij u van harte uit voor een zomers bezoekje aan het klooster. Op de laatste pagina’s leest u over zomerse zondagactiviteiten; en elke woensdagmiddag is er een rondleiding door kerk, kapellen en klooster.


Maar het klooster zou toch verkocht worden? Dat is de tweede reden om Wittem op de voorgrond te plaatsen: het wordt tijd voor een ‘update’. Begin dit jaar vertelde ik dat het klooster een te grote jas is geworden en dat we op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar voor het hoofdgebouw. Klooster Wittem heeft als pelgrimsoord met een bescheiden communiteit voldoende aan de ruimtes rond de huidige Gerardusklok, kerk en kapellen.


Onze berichten over de verkoop riepen veel reacties op. Duidelijk is dat Wittem een grote religieuze en maatschappelijk-culturele betekenis heeft. Mede dankzij al de publiciteit hebben zich een aantal gegadigden gemeld. Ze moeten nu aangeven wat ze met het gebouw willen doen en hoe ze het willen financieren. Binnenkort worden gesprekken gevoerd met de meest interessante gegadigden; misschien kan in september een besluit vallen. Ondertussen worden plannen uitgewerkt voor een doorstart van Klooster Wittem als pastoraal project en eigentijdse ‘pleisterplaats voor de ziel’ in een geconcentreerde, nieuwe vorm.

Voor redemptoristen is het ‘apostolaat van de pen’ een belangrijk middel om ook in geschrift de Blijde Boodschap uit te dragen. Voor pelgrims naar Wittem werd bijna honderd jaar geleden het ‘Sint Gerardusklokje’ gestart als steun bij hun geloofs- en levensvragen. Inmiddels is het blaadje uitgegroeid tot dit Gerardus Magazine. We hopen over twee jaar het 100-jarig bestaan te vieren vanuit een nog steeds levendig Klooster Wittem!


We hopen dat de inhoud van deze uitgave u weer inspireren mag. En maak anderen attent op dit blad, want een belangrijke bestaansvoorwaarde is dat het aantal abonnees op peil blijft! Vraag in Wittem gratis proefnummers aan om ze onder mogelijk geïnteresseerden uit te delen.


Begin september is dit magazine er weer, met wellicht meer nieuws over Klooster Wittem!

p. Henk Erinkveld C.Ss.R.