Gerardus Magazine 2018-5

2018-5

Uit de boekenwinkel

Tussen Congo en Westhoek

De mensengenezer

Koen Peeters, De Bezige Bij 2017, Prijs: € 19,99


Talrijk zijn de films en romans waarin missionarissen een hoofdrol spelen. Wonderlijk genoeg zijn ook in onze tijd, waarin de kerk op haar retour lijkt te zijn, missionarissen geliefde personages. De West-Vlaamse schrijver Koen Peeters heeft met ‘De Mensengenezer’ aan het lijstje een fraai boek toegevoegd. Zijn held is de uitgetreden jezuïet Remi, die terugkijkt op een leven als missionaris in Congo en als cultureel antropoloog. Dit personage is gebaseerd op de werkelijk bestaande wetenschapper Renaat Devisch.

 

‘De Mensengenezer’ is het verhaal van een bevlogen en onrustige jongeman die opgroeit in West-Vlaanderen. Hier waren de geesten van de slagvelden van ‘De Groote Oorlog’ nog steeds rond. Remi is geraakt door het besef dat er in de wereld en in het leven meer moet zijn. Hij voelt een roeping om het vreemde en de ander op te zoeken en om de mensen te genezen – niet van lichamelijke kwalen, maar van de wonden die het leven nu eenmaal slaat, misschien uiteindelijk wel van de diepe wond van de algemeen menselijke ontheemdheid. Aan de hand van een dialoog tussen de oude Remi en de verteller (de schrijver Koen Peeters zelf) volgen we de lotgevallen van de eerste: zijn intrede in de orde van de jezuïeten, zijn hunkering om op te gaan in de vreemde wereld van de bewoners van Congo, de worsteling met het feit dat je nooit helemaal in de huid van de ander kunt kruipen en dat je ten diepste nooit de ander kunt genezen. Uiteindelijk verlaat Remi het klooster, maar hij blijft zijn zoektocht naar de ander trouw als wetenschapper, als kenner van het vreemde en van de vreemdeling.

 

Het boek is geschreven met een fijnzinnig gevoel voor de poëzie en de diepere lagen van het menselijk bestaan; met veel inlevingsvermogen en sympathie voor het getraumatiseerde volk van de Westhoek en van Congo; met een besef van de gemeenschappelijke kenmerken van deze volkeren; met sympathie voor de toegewijde vrouwen en mannen van de kerk – en uiteindelijk met respect en liefde voor Renaat Devisch, alias Remi.Een boterham met tevredenheid

Honderd jaar opvoeden in Nederland

Marga Schiet, Prijs: € 24,99

Marga Schiet, een pedagoge die o.a. jarenlang verbonden was aan de advieslijn van ‘Ouders van nu’, schreef dit heerlijke nostalgische boek waarin historische informatie verweven wordt met persoonlijke verhalen. Daarin komen bijvoorbeeld de hoelahoep en stoepkrijt, lauwe schoolmelk en het touwtje uit de brievenbus voorbij, maar wordt ook de link naar het heden niet vergeten. Zij vertelt over verschuivende overtuigingen en opvoedingsmodellen, over veiligheid, onderwijs, wonen en seksualiteit. Het boek is al lezend daarom ‘een feest van herkenning’ voor iedereen.Het napalmmeisje

Haar leven van vuur naar vrede

Kim Phuc Phan Thi, Prijs: € 20,-

Wie herinnert zich niet de foto van de negenjarige Kim Phuc, die wegrent voor de napalmbommen die in 1972 het hoogtepunt vormden van het oorlogsgeweld in Vietnam? De foto van een naakte Kim wier kleren verbrand waren door het vuur dat ook haar lichaam voor de rest van haar leven zou tekenen. In dit boek vertelt Phuc hoe haar leven in één tel veranderde: haar jeugd werd verwoest en bijna haar verdere leven. Tegelijkertijd is het een hoopgevend boek over haar veerkracht en de steun die zij vond in haar geloof in God.

 


 

KLOOSTERBOEKWINKEL WITTEM

Bestellen en gratis thuis laten bezorgen?
Bel naar +31 (0)43 4502332 of kijk op
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Eric Corsius