Gerardus Magazine 2018-5

2018-5

Tenslotte

Berichten

VIERINGEN IN WITTEM

Zaterdags: Zaterdag 19.00 uur: Kringviering van Woord en Gebed

Zondags: Eucharistievieringen om 09.00 uur, 11.00 uur en 18.00 uur


Zondag 15 juli: Feest A.H.Verlosser
Woensdag 1 augustus: H.Alfonsus, om 11.00 uur eucharistieviering


Door de week:

08.00 uur: Morgengebed; op dinsdag en donderdag gevolgd door een eucharistieviering.

12.00 uur op elke donderdag: Rozenkransgebed voor de vrede

18.00 uur: Vespervering

Kerk en kapellen zijn elke dag open van 08.00 uur tot na de laatste viering (door de week: 18.15 uur).

Misintenties (door de week € 10,- en in het weekend € 25,-) kunt u opgeven bij de kloosterreceptie; liefst per email (info@ kloosterwittem.nl) of via tel.nr. 0031 (0)43 450 1741.

 


 WITTEMSE WANDELINGEN OP ZOMERSE ZONDAGEN


Op elke zondag in juli en augustus is er vanuit Wittem een korte begeleide wandeling van zo’n 10 km met telkens een eigen thema. De wandeling begint steeds om 13.30 uur bij de kloosterreceptie waar men zich tot het moment van vertrek kan aanmelden (deelname: € 2,50; kinderen gratis). Tegen 16.00 uur zijn de wandelaars weer terug in Wittem.
• 8 juli: ‘Kruisjes-ontdekkingstocht: met Jelle Wind op zoek naar weg- en herdenkingskruisen in de bossen en velden in het Wittemse Heuvelland.
• 15 juli: ‘Gulpener Rondje’: met Nan Paffen o.a. over de Gulperberg, langs het riviertje de Gulp en uiteraard langs de Gulpener brouwerij.
• 22 juli: ‘Van Plettenbergwandeling’: met p. Henk Erinkveld langs de sporen van de graaf van Plettenberg (1690-1737), stichter van kerk en klooster. Waar ligt zijn hart begraven…?
• 29 juli: ‘Langs bronnen, bruggetjes en bevers’: met Nan Paffen wandelen door het Eyserbeekdal.
• 5 augustus: ‘Langs Zusters en Heeren’: met p. Henk Erinkveld via de zusters redemptoristinnen naar de Heerenhof, voormalig commanderij van de Johannieterorde in Mechelen.
• 12 augustus: ‘Kroetwusjwandeling’: met Nan Paffen kruiden verzamelen om bundels ‘kroetwusj’ te maken, die bij terugkomst gezegend worden.
• 19 augustus: ‘Gulpener Rondje’: met Nan Paffen o.a. over de Gulperberg, langs het riviertje de Gulp en uiteraard langs de Gulpener brouwerij.
• 26 augustus: ‘Kruisjes-ontdekkingstocht’: met Jelle Wind op zoek naar weg-, herdenkings- en ‘moord’-kruisen in de heuvels rondom Wittem.



OP DIEZELFDE ZONDAGEN IS ER OOK ÍN WITTEM VEEL TE BELEVEN...


• 8 juli: Expositie ‘Wittem aan zee. Opening om 13.30 uur in de kloosterbibliotheek. Wittem was vroeger zee! Zeefossielen uit het Krijtland zijn te zien, en schilderijen van Miriam Meertens en Charlotte Beunders met water en zee als thema. ’s Zondags open van 13.30 tot 16.30 uur.
• 15 juli: Peerke Dondersmiddag in de sacristie: vanaf 14.00 uur informatie (o.a. een korte film) over de redemptorist Petrus Donders die zijn leven deelde met de meest verlatenen in Suriname.
• 22 juli: Meditatiemiddag vanaf 14.00 uur in de ‘Smartenkapel’. Onder begeleiding van Marianne Debets leren wat ‘meditatie’ is door het gewoon te doen.
• 29 juli: Inloopconcert. Vanaf 14.00 uur spelen Trees Jeanné (dwarsfluit), Erika Tieleman (cello) en Frans Jespers (orgel), afgewisseld door meditatieve teksten.
• 5 augustus: Meditatiemiddag vanaf 14.00 uur in de ‘Smartenkapel’. Onder begeleiding van Marianne Debets leren wat ‘meditatie’ is door het gewoon te doen.
• 12 augustus: Inloopconcert vanaf 14.00 uur door Ben Dassen (fluit), afgewisseld door teksten die tot nadenken stemmen.
• 19 augustus: Inloopconcert vanaf 14.00 uur door Benoît Eggen met stemmige pianomuziek, afgewisseld door meditatieve teksten en gedichten.
• 26 augustus: Inloopconcert door Trio Vivente (fluit en gitaar) met medewerking van de bekende Limburgse zanger Ruud Verhoeven.




PETRUS DONDERS KRIJGT STEEDS MEER INTERNATIONALE BEKENDHEID!


De zalige Peerke Donders is niet alleen populair in zijn geboortestad Tilburg en in Suriname, het land waar hij onder de melaatsen werkte. Zijn leven en werken maken ook wereldwijd indruk. Lezers van dit blad steunden vorig jaar in Albanië een Petrus Donderscentrum voor achtergestelde jongeren. In Angola is een werkgroep naar hem genoemd die onder melaatsen actief is en in Uruguay is onlangs een parochie naar hem genoemd. Vermeldenswaard is ook, dat in het (voormalige Britse) Guyana, buurland van Suriname, de inheemse bevolking Petrus Donders tot hun patroonheilige hebben uitgeroepen. Een in ons land uitgegeven boekje ‘Petrus Donders aan de kant van de kansarmen’ kende al vertalingen in het Duits, Engels, Spaans en Portugees. Daar is nu ook
een Indonesische vertaling bijgekomen. Dit boekje wordt gepresenteerd op dinsdag 10 juli a.s. tijdens de wekelijkse gebedsdienst in de Petrus Donderskapel in Tilburg. Een internationaal gezelschap, waaronder 15 Indonesische redemptoristen, komt dan op bedevaart. Voor die gelegenheid krijgt de viering een internationaal karakter. Een mooie
gelegenheid om eens een bezoek te brengen aan dit Peerke Dondersheiligdom in Tilburg-Noord (Pater Dondersstraat)! Naast de kapel (en een caférestaurant) is ook het geboortehuisje van Peerke te bezichtigen en in het mooie park is een paviljoen, museum van naastenliefde, over Petrus Donders.

Zie www.peerkedonders.nl.
Dus welkom op dinsdag 10 juli a.s. om 14.30 uur bij de bijzondere, internationale viering!




Licht voor onze doden


Wij gedenken onze overledenen tijdens de eucharistieviering in Wittem op zondag 29 juli om 9.00 uur.
Aarle-Rixtel Dhr. G.E.M. Vogels. Beek en Donk Mw. J.G.M. Striekwold-Koets. Born Mw. M.W. Verheijen-Demandt. Eindhoven Mw. A.J. Bussing-Bruinsma. Elsloo Mw. A. Creuwels-Romers. Gassel Mw. A. Driessen-Willems. Gendt Mw. E.G. Bourgondiën-van der Donk. Gulpen Mw. A. Limpens-van Roy. Herpen Mw. E. van Haren. Oirschot Mw. W. Verhoeven-Vervoort. Reeuwijk Mw. C.J. Kemp-van Vliet. Roosendaal Mw. E. Bartelen-Bloem. Venlo Zr. B. Dennissen. Zeeland Mw. A. Manders-Verheyen.